Giáo viên trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning

Giáo viên trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning

Lượt xem:

Giáo viên trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning, phần mềm dạy học năm học 2021 – 2022 Nhằm mục đích xây dựng kho học liệu số ngành Giáo dục có chất lượng; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học; đồng thời, tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo của các [...]