Cao Trung Cấp
Cao Trung Cấp Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0918451717 trungcap@gmail.com Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
Lương Thị Chiến Ban Giám Hiệu Hiệu phó 0333579601 chienlhp66@gmail.com Hiệu phó trường Tiểu học Trần Hưng Đạo