Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo - Ea Kar

  • Điện thoại: 05003625321
  • Email: tranhungdao2b@gmail.com
  • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Khối 2b - Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk