Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
71/2020/NĐ-CP 30/11/2020 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH LỘ TRÌNH THỰC HIỆN NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐƯỢC ĐÀO TẠO CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ